קורסים

כל הדרך מויפאסנה, למדיציית תובנה ועד לטיפוח אורח חיים של אדם מכיר תודה ביומיום.
מהי ויפאסנה או מדיטציית תובנה (ומה ההבדל מתרגולת עבודת הכרת התודה לעומקה)? במסורת הטיבטית זוהי התבוננות אל תוך התודעה עצמה עם סימן שאלה אחד גדול....
היא עץ הדעת שלי. יום-נישואין טרנס אטלנטי, ופירות החיים הכרת תודה והוקרה ליום ה 10.10 שנת 2014
יש בה הכול, אהבה וחיבור, וזיכרונות מרחבים, פתיחות, פרי אהבתנו שמצלמת אותנו שנים שחלפו יחד, בנו, שרטו והיטיבו אני מכיר תודה לליאת שלי, שאנחנו יחד...