אימון

כל הדרך מויפאסנה, למדיציית תובנה ועד לטיפוח אורח חיים של אדם מכיר תודה ביומיום.
מהי ויפאסנה או מדיטציית תובנה (ומה ההבדל מתרגולת עבודת הכרת התודה לעומקה)? במסורת הטיבטית זוהי התבוננות אל תוך התודעה עצמה עם סימן שאלה אחד גדול....
לא אוהב להיות אסיר תודה. ייסורי מצפון זריזות וזהירות עוזרים לי
לא אוהב. מתקן ללא הרף. מבקש במחילה: "אנא לא להשתמש במילה אסיר-תודה". אך המציאות טופחת, ושוחקת את השימוש בביטוי "אני אסיר תודה ל..". האם יש...
תרגולת הנאה בהכרת תודה (הפסק, נשום, אבחן, המשך)
בהכרת תודה יש מספר תרגולות אחת מהן נקראת STOP אותה תרגמתי עם תלמידי לתרגולת ה"הנאה". במקור (The STOP Practice (Stop, Take a breath, Observe, Proceed...
האם אנשים מכירי תודה מושכים יותר את בני המין השני?
מה קודם למה? הכרת תודה או שביעות רצון? מה המקור לשביעות רצון, ואיך כל זה מתחבר להצלחה עם בני זוג וכפיות טובה? אם תסתכלו מסביב...