משל הבמבוק

כל הדרך מויפאסנה, למדיציית תובנה ועד לטיפוח אורח חיים של אדם מכיר תודה ביומיום.
מהי ויפאסנה או מדיטציית תובנה (ומה ההבדל מתרגולת עבודת הכרת התודה לעומקה)? במסורת הטיבטית זוהי התבוננות אל תוך התודעה עצמה עם סימן שאלה אחד גדול....
הכרת תודה למשל ששמעתי, שנת תשע"ד
למי מאיתנו ששכח איך זה שם, לאלה ששם, שהיו שם, שיהיו שם או שפשוט עברו בסביבה ובעיקר לאלו ביננו שכבר מנסים לצחוק על כך...הכרת תודה...