משבר

הבראת איכות החיים על בסיס הכרת תודה - תכנית פעולה
  כוחה של הכרת תודה נוכח בתוכניות לשיפור איכות החיים ובתכניות המטפלות באנשים המעוניינים לצאת ממשברים או להימנע מלהיכנס אליהם. בתכנית איכות החיים (Wellmess Recovery Planׂׂ)...