מעריך

הוקרה או לא קרה, קיר, קירקור הלב על ניצחון, הכרת תודה הוקרה ליום 14 באוקטובר 2014
תודה לשיחת הטלפון עם אהרון שמחזיר לי את המתנות שקיבל ממני, תודה חבר, תודה לתרגולת להיעצר בבוקר, להתבונן, לקלוט תמונה, להיות באותו הרגע, ולהפך את...