תפילת נעילה

מדריך ההודיה היא האמונה (גם אבחנה גם מדוע, או אמונה במה)
ההודיה היא האמונה   אמונה במה? אצל מאמינים בבורא זו אמונה בהשגחה הפרטית של האל. שהכול לטובה שיש דבר מה שאני לא רואה פועל לטובתי....
כולנו נשמה דקדושה, הכרת תודה והוקרה ליום שבת ה 1 באוגוסט 2015
אני מכיר תודה להכרת התודה, אני מכיר תודה לבורא לבריאה טבע שנתן לי אותה אני מכיר תודה להבנה שאם אני מכיר תודה לאדם שעשה למעני כיצד זה יכול להיות שלא אכיר תודה לבורא, לבריאה שעושה כל...
היום הזה אולי, הכרת תודה והוקרה ליום ה 5 באוקטובר, 2014
יוסי אני מכיר לך תודה שאתה עושה את עבודת הכרת התודה ואתה מתפתח בה בדיוק כפי שאתה מתפתח בה, ובכך אתה מגשים עבור עצמך ,...