כפרה

חשבון נפש כהזדמנות, הכרת תודה והוקרה ה 2 באוקטובר 2014
אני מכיר תודה להזדמנות לעשות חשבון נפש אני מכיר תודה להזדמנות לנקות אני מכיר תודה להזדמנות שיש לי לעשות את זה ממקום יהודי, ממקום אזרחי,...