גילוי אליהו

אליהו הנביא בעירי, מידות הכעס והחסד, הכרת תודה והוקרה ליום ה 3 באוקטובר
תודה לתובנה העמוקה שעליי לפתח את מידותיי מידת הכעס ומידת החסד, כל אחת בכיוונים הפוכים,   תודה לדוד על שיחת הבוקר תודה לאליהו הנביא שפגשתי...