מושגים

מזל והכרת תודה (ומה יש למזל עם תורת הקוונטים?)
יש אומרים שמזל הוא גורל, יש אומרים שמזל זה או שיש לך או שאין לך. מזל הוא צירוף מקרים. מקרה פוגש מקרה. בוא נשחק קצת...