גוף

אחרי 24 שעות. נשימה.
בוקר יום שני. . נשימה. הגוף נתן לי את זה. הגוף נותן לי לישון ולישון ולישון הגוף נותן לי. לקלוט להכיל להירגע. תודה לך גוף...