priscilla-du-preez-kJ4bteP8OCg-unsplash

מדריך ההודיה היא האמונה (גם אבחנה גם מדוע, או אמונה במה)

ההודיה היא האמונה
 
אמונה במה? אצל מאמינים בבורא זו אמונה בהשגחה הפרטית של האל. שהכול לטובה שיש דבר מה שאני לא רואה פועל לטובתי. הפרי.
 
אצל אחרים זו האמונה האמון בחיים האמון בעצמי שאני יכול לדבר עם עצמי, שאני יכול להתחזק, שאני יכול להתגבר על המשבר השבר
 
אמונה שזו התפתחות החיים טוב או רע עליות וירידות
 
אנו מחפשים אמונה ויחד עם זאת אנחנו לא מוכנים להתחיל בלברך על הקיים כטוב אז איך נאמין בעתיד כטוב
 
לכן עלינו במקום של קושי או שבר או ייסורים להודות
1 קודם כול על הטובות שיש
2 על הקשיים או החסרונות שיש שהם באים לטובה
3 ואפשר מי שרוצה להתפלל  כבר שבאים לתפילה ממקום של הודיה על הקיים כולל הקשיים התפילה נקייה יותק ללר טרוניות ורחמים עצניים ושמחה יטתר
 
בהשראת פרק 4 שעריו בתודה
 
אל יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כאגוז

עוד בנושא...

מיהו אדם מכיר תודה (ומהו אורח חיים של הכרת תודה) ביהדות ולפי המקורות
 אחד הדברים שאני מתמודד עימם כל בוקר, כל יום, במהלך היום, בעליות ובירידות של החיים זה "מיהו אדם מכיר תודה", אותו אחד או אחת שעובד...
היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
מה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים (ואיפה נכנסת הכרת תודה רוחנית)?
זה הולך להיות מעניין. אני עוסק הרבה בהכרת תודה אזרחית-חילונית ונשאלת השאלה איפה נכנסת הרוחניות, ומה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים? שלושה...