20161004_092835.jpg

תרגולת הנאה בהכרת תודה (הפסק, נשום, אבחן, המשך)

בהכרת תודה יש מספר תרגולות אחת מהן נקראת STOP אותה תרגמתי עם תלמידי לתרגולת ה"הנאה".

במקור (The STOP Practice (Stop, Take a breath, Observe, Proceed עוסקת באימון קל יחסית בעת לחץ נפשי, דאגה או רצון להשתחרר. מה שקרא או ביקר אצל היוגי יודע שהוא מקפיד לחזור על המנטרה ש"אתם לא המחשבות שלכם אתם הצופים של המחשבות שלכם", ומדריך אותנו לא לתת למחשבות לנהל אותנו. 

איך והאם אנחנו יכולים לעצור את המחשבות.. או לפחות לנסות?

תרגולת ה"ה.נ.א.ה" מבוססת על 4 פעולות פשוטות וזכירות
הפסק – כל פעולה, עצור לרגע וקח הפסקה מהשוטף.
נשום – קח נשימה אורכה ועוד אחת (2 שאיפות לפחות)
אבחן – צפה סביב וראה מה נוכח עבורך.
מקום להכרת תודה – תרגולת הנאה לטיפוח אורח חיים של אדם מכיר תודה 
המשך – הלאה. זרום עם מה שיש.
בהכרת תודה, אנו עוצרים לרגע, הנשימה מאפשרת לנו את העצירה המלאה או החלקית של המחשבות, להיות נוכח לתחושות מסביב ואז לשאול את השאלה, האם יש משהו שאני נוכח בסביבה, או בי או בסובבים או בקיים שאני מוכן להכיר בעבורו תודה?
עצם השאלה מאפשרת לנו, לשקול לבחון מה "טוב" בחיינו. לא מה מושלם בהכרח, אלא מה, יחד עם על הנסיבות יש בו בו מין התרומה, הזכות.
בהנאה
(הכיתוב בלשון זכר מתייחס לנשים וגברים כאחד ונעשה לצרכי נוחות בלבד)

עוד בנושא...

מיהו אדם מכיר תודה (ומהו אורח חיים של הכרת תודה) ביהדות ולפי המקורות
 אחד הדברים שאני מתמודד עימם כל בוקר, כל יום, במהלך היום, בעליות ובירידות של החיים זה "מיהו אדם מכיר תודה", אותו אחד או אחת שעובד...
היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
מה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים (ואיפה נכנסת הכרת תודה רוחנית)?
זה הולך להיות מעניין. אני עוסק הרבה בהכרת תודה אזרחית-חילונית ונשאלת השאלה איפה נכנסת הרוחניות, ומה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים? שלושה...