Melody Beattie

הכרת תודה משחררת עולם ומלואו. היא הופכת את מה שיש לנו לדי והותר (מולדי בייטי)

"הכרת תודה משחררת עולם  ומלואו. היא הופכת את מה שיש לנו לדי והותר. הכרת תודה הופכת הכחשה, לקבלה – תוהו ובוהו, לסדר –  ובלבול לבהירות. בכוחה של הכרת תודה להפוך ארוחה לסעודה, מגורים לבית, וזר  – לחבר.
הכרת תודה יוצרת  משמעות לעבר שלנו, מביאה שלום בהווה ויוצרת חזון למחר".

 מלודי בייטי

Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend.

Melody Beattie

עוד בנושא...

היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
המורשת המרגשת של תרגול התודה של דייוויד סטיינדל-ראסט
דייוויד שטיינדל-ראסט, דמות ידועה בתנועה העולמית לשיטות הכרת תודה, דגל זמן רב בכוח הטרנספורמטיבי של טיפוח הכרת תודה בחיי היומיום. מסעו, שחצה את תחומי המסורת...
רוחניות חילונית: על הכרת תודה קיומית ו"חשיבה על ברכות כמתנות"
המושג רוחניות חילונית הוא מושג חדש יחסית, אך הוא צבר פופולריות במהירות בשנים האחרונות. זה נובע בין השאר מהמספר ההולך וגדל של אנשים שמחפשים דרכים...