pexels-stefan-stefancik-91224

חשבון נפש כהזדמנות, הכרת תודה והוקרה ה 2 באוקטובר 2014

אני מכיר תודה להזדמנות לעשות חשבון נפש
אני מכיר תודה להזדמנות לנקות
אני מכיר תודה להזדמנות שיש לי לעשות את זה ממקום יהודי, ממקום אזרחי, ממקום חילוני, ממקום שיש בו מורשת,
ממקום אישי. זו ההזדמנות

אני מכיר תודה לכל חשבונות הנפש שאני עושה ביומיום, בעליות בירידות, בהשפעות מבחוץ,  בנסיבות.
ואני מכיר-תודה לחשבון הנפש שאני עושה כאשר אני יוזם אותו
אני מכיר בטוב למקומות שבהם, שבם יש לי הבנה שאני לא בהכרח  אוהב  את משמעותם, והם הם מקפצה להפך את מעשיי, מקומות שבהם צחקתי על מישהו או משהו, אמרתי משפט מיותר, חשבתי מחשבה לא נעימה או שעלו בי מחשבות קנאה או שהשוויתי עצמי ביחס לאחר, לא אמרתי את מלוא האמת או עיגלתי פינות,
אני מכיר תודה לאותם מקומות בהם מכונס בעולמי, בחיים שלי, ברצון שלי, בחשק שלי, באי הנתינה שלי

אני מכיר תודה למקומות שמסמנים לי איפה אני רוצה להיות יותר טוב, איפה אני רוצה להיות ליד עצמי  עבור האחר לטובת האחר,

פנינו לאן

אני מכיר תודה לשינון של כף הזכות
אני מכיר תודה למאמר שמציע, לפתוח את הלב מחדש, בשנה חדשה.

השקה חגיגית כל שנה, לניקוי מדפי הלב,

אני מכיר תודה לשדה המופלא שאני עומד בו,  בדיוק שהשמש שיוצאת החוצה.
אני מכיר תודה ליום של עשייה ואיזון, לימוד והסקת מסקנות מערב האתמול
אני מכיר תודה לדעת סקרנית, לעסקים שופעים,
אני מכיר תודה להתרגשות בבית שליאת וגיא מגשימים חלום,
תודה לגואי וסטאר שהזכירו לי את סוגיות המוסר הכלבית, "פנינו לאן"…
.

עוד בנושא...

מיהו אדם מכיר תודה (ומהו אורח חיים של הכרת תודה) ביהדות ולפי המקורות
 אחד הדברים שאני מתמודד עימם כל בוקר, כל יום, במהלך היום, בעליות ובירידות של החיים זה "מיהו אדם מכיר תודה", אותו אחד או אחת שעובד...
היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
מה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים (ואיפה נכנסת הכרת תודה רוחנית)?
זה הולך להיות מעניין. אני עוסק הרבה בהכרת תודה אזרחית-חילונית ונשאלת השאלה איפה נכנסת הרוחניות, ומה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים? שלושה...