Fresh,Tomato,With,Cut,In,Half,And,Slices,Isolated,On

שתי עגבניות, ידידי הסוס ומהי הצלחה, הכרת תודה הוקרה ליום ה 29 בספטמבר 2014

אני מכיר תודה למה שקיים
אני מכיר תודה לשתי העגבניות שקטפתי בארוחת הצהריים, שאני קוצץ דק-דק ומפזר בסלט
אני מכיר תודה לשיתוף הפעולה עם יגאל
אני מכיר תודה ללקוחות שמעוניינים לעבוד יחד ולאלו ששוקלים,
אני מכיר תודה לליאת שמאוד רוצה בהצלחתי
אני מכיר תודה לישיבה יחד עם גיא ועדן, מסביב לשולחן
אני מכיר תודה לחברות שיש בינהם
אני מכיר תודה ליובל שחיה את החיים במלוא העוצמה,

אני מכיר תודה לסוס שראיתי באמצע החורש, בחופש, בין הפרדסים,תודה שהפתעת אותי

חן חן, ידידי הסוס

מצחיק לחשוב, ידידי הסוס, אם גם אתה עסוק במחשבות כמו שיש לי או שאתה כל הזמן מכיר תודה.

אני מכיר תודה למשק כנפי השינוי
אני מכיר תודה ללימוד בעל-פה של פורמט ערב ההכרות, להשקעה, לשינון, לדיוק.

אני מכיר תודה להבנה שדברים לוקחים יותר זמן ממה שאני חושב,
אני מכיר תודה למקום הזה שלא מסתדר לי ודורש ממני יותר יצירתיות, יותר נחישות.

אני מכיר תודה למקום הזה במטוטלת שבו אני קולט שאין לי יותר ידע או יכולת ואני מסכים לצאת מחוץ לפרדיגמה, לרגיל
ואני מותח את עצמי, בעצמי, בעזרת חברים.

אני מכיר תודה להליכה הזו בטבע, לשמחה שיש שדות חדשים בהוד השרון שלא הכרתי וחשבתי שאני מכיר את כולם

אני מכיר תודה לשביל הזה שמאוד ברורה הדרך בו ואני עדיין לא בטוח לאן הוא מגיע

אני מכיר תודה להצלחה
ההצלחה שלי היא
שכל אדם ואדם יישאר מוקר ומוערך
ושכל מי שיהיה עימי באינטראקציה יקלוט מהי הכרת תודה, ואביא אותה לכל מי שמתעניין
.

עוד בנושא...

מיהו אדם מכיר תודה (ומהו אורח חיים של הכרת תודה) ביהדות ולפי המקורות
 אחד הדברים שאני מתמודד עימם כל בוקר, כל יום, במהלך היום, בעליות ובירידות של החיים זה "מיהו אדם מכיר תודה", אותו אחד או אחת שעובד...
היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
מה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים (ואיפה נכנסת הכרת תודה רוחנית)?
זה הולך להיות מעניין. אני עוסק הרבה בהכרת תודה אזרחית-חילונית ונשאלת השאלה איפה נכנסת הרוחניות, ומה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים? שלושה...