Gratitude (3)

Grattitude התנקות והתמלאות

בסליחה יש התנקות. ואחריה אנחנו יכולים לפעול ולבקש סליחה.

בהכרת תודה יש התמלאות. ואחריה אנחנו יכולים לפעול לראות את הטוב.

כשחיפשתי במילון את הפירוש למילה Gratitude, היה לי מושג מה הולך להיות כתוב.
ובאמת ששאלתי אנשים מסביבי "מה הפירוש בעברית?". אמרו לי "תודה". אמרו גם "הכרת תודה"
כמעט, אבל לא לגמרי.
Gratitude משמעה "הכרה בטוב", הכרה בחסד.
להכיר בטוב. במה שיש. כל יום.

11.9.2010

עוד בנושא...

מיהו אדם מכיר תודה (ומהו אורח חיים של הכרת תודה) ביהדות ולפי המקורות
 אחד הדברים שאני מתמודד עימם כל בוקר, כל יום, במהלך היום, בעליות ובירידות של החיים זה "מיהו אדם מכיר תודה", אותו אחד או אחת שעובד...
היה טוב ולא ידענו כמה
המשפט שלך היכה בי. הולך איתי כל יום בימים באחרונים "היה טוב ולא ידענו כמה..". שלחתי לילדים, לליאת. ביקשתי שיעצרו דקה. 4 חודשים אחורה בזמן, שנסענו דרומה,...
מה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים (ואיפה נכנסת הכרת תודה רוחנית)?
זה הולך להיות מעניין. אני עוסק הרבה בהכרת תודה אזרחית-חילונית ונשאלת השאלה איפה נכנסת הרוחניות, ומה ההבדל בין הכרת הטוב לאנשים להכרת תודה לאלוהים? שלושה...