Gratitude (3)

Grattitude התנקות והתמלאות

בסליחה יש התנקות. ואחריה אנחנו יכולים לפעול ולבקש סליחה.

בהכרת תודה יש התמלאות. ואחריה אנחנו יכולים לפעול לראות את הטוב.

כשחיפשתי במילון את הפירוש למילה Gratitude, היה לי מושג מה הולך להיות כתוב.
ובאמת ששאלתי אנשים מסביבי "מה הפירוש בעברית?". אמרו לי "תודה". אמרו גם "הכרת תודה"
כמעט, אבל לא לגמרי.
Gratitude משמעה "הכרה בטוב", הכרה בחסד.
להכיר בטוב. במה שיש. כל יום.

11.9.2010

עוד בנושא...

מהי הכרת תודה? כפיות טובה מספקת את התשובה (חלק ראשון)
העיסוק של ימינו ב"הכרת תודה" מתעלם במידה רבה מההיפך שלה – להיות כפוי טובה. כתוצאה מכך, הכרת תודה כבר אינה ניתנת להפרדה ממבנים כגון הערכה...
המורשת המרגשת של תרגול התודה של דייוויד סטיינדל-ראסט
דייוויד שטיינדל-ראסט, דמות ידועה בתנועה העולמית לשיטות הכרת תודה, דגל זמן רב בכוח הטרנספורמטיבי של טיפוח הכרת תודה בחיי היומיום. מסעו, שחצה את תחומי המסורת...
ההשפעה העמוקה של הכרת תודה על המוח: עיבוד מעמיק והקשר ליומיום
הכרת תודה, המתוארת לעתים קרובות כהרגשה העמוקה והעקבית של הערכה או תודה, או תכונת אישיות הייתה נושא למחקרים מדעיים רבים המתמקדים בהשפעתה על רווחה. במקור...