הכרת תודה בעסקים
הכרת תודה בשני, שלושה וארבעה חלקיםהכרת תודה בארגונים, הכרת תודה במחקרים, הכרת תודה בעסקים, הכרת תודה יומית, כפיות טובה, ללמד ילדים הכרת-תודה., מחקרים, מחקרים וידע מקצועי, משפחות, ראשי הכרת תודה

(המשך חלק א' – מהי הכרת תודה? כפיות הטובה מספקת את התשובה) הכרת תודה בשני חלקים תפיסה אחת נפוצה למדי של הכרת תודה …